A73 Aansluiting Maasbracht - Roertunnel (Concept). Beoordeling inrichting op- en afritten

Het rapport beschrijft de resultaten van een toets naar de weginrichting van de A73. Het richt zich op de inrichting van de A73 en de opritten en afritten. Ook toetst het of bij inrichting het mogelijk is dat weggebruikers in verwarring raken door de situatie of aanwijzingen. De nadruk bij de toets ligt op het voorkomen van spookrijden.