Bijlage II Stand van zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid2019-2021

De bijlage gaat over de voortgang van de uitvoering van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021 (LAP).

Bijlage II Stand van zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid2019-2021 (PDF | 14 pagina's | 362 kB)