Bandbreedte ontwikkeling penetratiegraad ADAS

Rijhulpsystemen (ADAS) ondersteunen de autobestuurder tijdens het autorijden. Dit onderzoeksrapport beschrijft het tempo waarmee ADAS in de komende decennia onderdeel gaan uitmaken van het Nederlandse wagenpark. Het geeft een onderbouwd inzicht in de ontwikkeling van ADAS in nieuw verkochte personenauto's, de ingroei in het totale wagenpark en het aandeel voertuigkilometers dat door voertuigen met ADAS wordt gereden. Ook toont het rapport welke factoren zouden kunnen zorgen voor een versnelling of vertraging van deze ontwikkeling en welke onzekerheidsmarge hierbij hoort.