Licht Elektrische Voertuigen (LEV) door de ogen van de wegbeheerder - Stand van zaken Outline LEV-kader

In deze notitie is de inhoud van de outline van het LEV-kader en de relatie met andere ontwikkelingen uiteengezet. Deze notitie dient als informatiedocument voor wegbeheerders. Zo wordt inzicht gegeven in wat er voor hen met het nieuwe LEV-kader gaat veranderen.

Licht Elektrische Voertuigen (LEV) door de ogen van de wegbeheerder - Stand van zaken Outline LEV-kader (PDF | 40 pagina's | 2,9 MB)