Veilige mobiliteit van ouderen - Aanbevelingen in praktijk

RadarAdvies heeft de aanbevelingen uit hun adviesrapport 'Veilige mobiliteit van ouderen - inventariserend onderzoek bij gemeenten' verder uitgewerkt en vertaald naar een concreet handelingsperspectief. Dit handelingsperspectief is bedoeld voor lokale overheden en professionals in hun aanpak van veilige mobiliteit van ouderen. Het doel van die aanpak is het aantal verkeersslachtoffers onder ouderen, die steeds langer zelfstandig thuis wonen, te verminderen.