Ontwerp Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

De regeling gaat over toekenning van rijksbijdragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen.

Ontwerp Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (PDF | 21 pagina's | 758 kB)