Bijna 2,5 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2020

In de eerste vier maanden van 2020 zijn 2.481.352 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 2.729.233 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaal overzicht verkeersboetes van 2020*.

Vergroot afbeelding
Beeld: Copyright politie

Het is de verwachting dat de afname van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen voor een belangrijk deel komt doordat het rustiger is op de weg sinds de oproep van de overheid half maart om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege corona. Tussen 12-16 maart 2020 is ook de maximumsnelheid op snelwegen overdag verlaagd naar 100 km/u. Mogelijke effecten van het verlagen van de maximumsnelheid zijn lastig na te gaan, omdat het samenvalt met het rustiger verkeersbeeld als gevolg van corona en de overheidsoproep om niet onnodig te reizen.

De daling van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv is vooral te zien in de op kenteken geregistreerde overtredingen: van 2.554.977 in de eerste vier maanden in 2019 naar 2.302.300 dit jaar. Het aantal staande houdingen is in de eerste vier maanden van 2020 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder; met bijna 5.000 naar 179.052.

Digitale middelen

De meeste verkeersovertredingen voor te hard rijden worden op kenteken geregistreerd met digitale middelen. In het eerste tertiaal van 2020 zijn 895.309 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 1.105.590 in dezelfde periode een jaar eerder. Bij mobiele radarsets was ook een daling te zien van 560.492 geconstateerde snelheidsovertredingen in de eerste maanden van 2019 naar 468.363 dit jaar.

Met trajectcontrolesystemen werden in de eerste vier maanden van dit jaar 614.520 snelheidsovertredingen geconstateerd, tegen 528.102 in dezelfde periode in 2019. De stijging hier is vooral te verklaren doordat de trajectcontrole bij de A4 Leidschendam in 2019 wegens werkzaamheden niet in gebruik was en dit jaar wel. Ook is 24 februari 2020 de eerste trajectcontrole op een provinciale weg in gebruik genomen bij de N414 Eembrugge-Bunschoten. Hier zijn 807 snelheidsovertredingen geconstateerd in het eerste tertiaal dit jaar.

Handheld bellen

Voor handheld bellen is een stijging te zien van 32.641 boetes in de eerste vier maanden in 2019 naar 44.501 dit jaar. Dit is inclusief 11.280 boetes voor telefoongebruik op de fiets. Door aangescherpte wetgeving ten aanzien van handheld bellen kunnen sinds 1 juli 2019 hiervoor ook fietsers worden beboet.

Buitenlandse verkeersovertreders

In de eerste vier maanden van 2020 zijn in overeenstemming met het totaalbeeld ook minder verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, daalde van 306.519 in het eerste tertiaal 2019 naar 258.306 dit jaar.

* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centraal Justitieel Incassobreau (CJIB) en het Openbaar Ministerie (OM).