Dit verandert er vanaf 1 januari voor snorfietsers, drinkwater en roetfilters

Vanaf 2023 worden een aantal nieuwe regels van kracht. Ook gaan verschillende subsidieregelingen (opnieuw) open. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen.

Helmplicht voor snorfietsers

Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari verplicht een goedgekeurde bromfietshelm of een goedgekeurde speedpedelec-helm dragen. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden onder snorfietsers omlaag gaat. Bij het niet dragen van een helm riskeren bestuurders en mensen die achterop zitten een boete van € 100. Meer informatie over de helmplicht voor de snorfiets.

Nieuwe APK-test voor dieselauto’s

Vanaf 1 januari maakt de roetfiltertest verplicht deel uit van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Alle dieselvoertuigen die een roetfilter moeten hebben, moeten deze test halen. Het gaat in totaal om 1,2 miljoen voertuigen. Dieselauto’s met een kapot of verwijderd roetfilter leveren schade op voor het milieu en onze gezondheid. Het structurele milieueffect van de invoering van de nieuwe test is een reductie van de fijnstofuitstoot met 121 duizend kg per jaar. Meer informatie over dieselvoertuigen.

Producenten gaan meebetalen aan opruimen zwerfafval

Vanaf 1 januari zijn verpakkingsproducenten verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van hun verpakkingen die vrijkomen in het bedrijfsafval. Deze verantwoordelijkheid gold al voor huishoudelijk afval. Meer informatie over de producentenverantwoordelijk voor bedrijfsafval. Vanaf 5 januari zijn producenten van bepaalde kunststofproducten (bijvoorbeeld ballonnen, vochtige doekjes, tabaksproducten, tasjes en drinkbekers) ook verplicht mee te betalen aan het opruimen van zwerfafval. Ook worden deze producenten verplicht consumenten aan te sporen om zwerfafval te voorkomen. Met deze verplichting neemt de hoeveelheid (plastic) zwerfafval af en worden de schadelijke effecten voor milieu en gezondheid beperkt. Meer informatie voor producenten van wegwerpplastic.

Schoner drinkwater voor iedereen

Op 12 januari wordt Europese regelgeving van kracht die nieuwe eisen stelt aan het water uit de kraan. Zo komt er betere monitoring op stoffen die mogelijk een probleem zijn voor de drinkwaterkwaliteit. Ook moet de aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen beter in de gaten worden gehouden op locaties waar veel kinderen zijn, en moet het worden gerapporteerd als de loden leidingen worden weggehaald. Daarnaast wordt het inzicht op legionella verbeterd, om de risico’s daarop klein te houden.

Opnieuw openstelling subsidies elektrische voertuigen

Vanaf 1 januari kunnen particulieren weer met subsidie een elektrische auto aanschaffen. Nieuw of tweedehands, koop of private lease. Het subsidiebedrag per nieuwe auto is € 2.950  per gebruikte elektrische auto is dat € 2.000. In totaal zit er ruim 99€ miljoen in de pot voor 2023. Ook voor de aanschaf van een vrachtwagen of bestelwagen die uitstootvrij rijdt (op waterstof of elektrisch) is in 2023 weer subsidie voor ondernemers. Daar is in totaal € 32 miljoen voor beschikbaar. Dat geldt ook voor bouwmachines die draaien zonder stikstof uit te stoten, daar is in 2023 € 36 miljoen subsidie voor. Zie voor meer informatie de Subsidie- en financieringswijzer van RVO.

Tijdelijke regeling OV-ambassadeurs

Per 1 januari kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het werven en opleiden van ov-ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers die onder andere ouderen en mensen met een beperking wegwijs maken in het openbaar vervoer. Met de subsidie kunnen gemeenten ook lopende OV-ambassadeurprojecten uitbreiden. In totaal is € 1,5 miljoen beschikbaar.

Subsidie om de weg te mijden met goederenvervoer

Per 1 januari is er ruim € 22 miljoen beschikbaar om transporteurs te stimuleren hun goederen via het water of het spoor te vervoeren. Transporteurs kunnen per verplaatste container (of equivalent in bulk) een bedrag van € 20 aanvragen. Dit zorgt voor minder vrachtwagens op de weg, veiligere wegen en een schonere lucht. Zie Dagelijks meer dan duizend vrachtwagens van weg naar binnenvaart of spoor.

Investeren in milieuvriendelijke technieken

Bedrijven krijgen in 2023 meer mogelijkheden om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen via de regeling MIA/Vamil. Het totale budget in 2023 is  217 miljoen. Bedrijven kunnen duurzame investeringen dankzij deze regeling aftrekken van de belastingen. Investeringen waar dit voor geldt zijn onder andere biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening op bijvoorbeeld festivals, investeringen in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers en duurzame bouwmaterialen zoals houten isolatieplaten op basis van reststromen. Meer informatie over de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen.