Veilig fietsen

Fietsers zijn kwetsbaar. Daarom wil de overheid dat fietsers goed zichtbaar zijn en dat wegen en fietspaden veilig zijn.

Fietsongevallen

Jaarlijks overlijden zo'n 190 fietsers in het verkeer. Nog eens ruim 9.000 fietsers raken zo ernstig gewond, dat zij naar een ziekenhuis moeten.

Maatregelen Rijksoverheid voor veiligheid fietsers

De Rijksoverheid neemt maatregelen om fietsers – jong en oud – beter te beschermen. Bijvoorbeeld door:

  • wegen en fietspaden veiliger te maken voor fietsers. Dit gebeurt samen met provincies en gemeenten;
  • campagnes voor fietsverlichting op te zetten, met extra aandacht voor jongeren. Dit gebeurt samen met de Fietsersbond;
  • gemeenten te stimuleren samen te werken of kennis te delen op het gebied van fietsveiligheid.

Verbod op vasthouden mobieltje op de fiets in voorbereiding

Ook in het verkeer blijven mensen online. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom wil het kabinet het vasthouden van mobiele telefoons verbieden voor alle bestuurders. Het verbod moet gaan gelden voor alle mobiele elektronische apparaten voor communicatie- en/of informatieverwerking. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Tweede en Eerste Kamer het verbod nog moeten goedkeuren.

Lokale aanpak voor veilig fietsen

Fietsongevallen gebeuren vooral op lokale wegen. Daarom hebben IenW en VNG afgesproken dat alle gemeenten een lokale aanpak voor veilig fietsen opstellen. IenW biedt gemeenten handreikingen om tot zo’n aanpak te komen. Zoals een modelaanpak en maatregelen als ‘verwijderen fietspaaltjes’ en ‘aanpak gladheidsbestrijding’. Tot nu toe heeft meer dan 60% van alle gemeenten aangegeven een plan gereed te hebben of binnenkort af te ronden.

Veilig fietsen voor ouderen

Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij zijn vaker betrokken bij ernstige ongelukken met de fiets. Als zij betrokken zijn bij een ongeluk, dan heeft dit vaak grotere gevolgen dan bijvoorbeeld bij jongeren. Met het Actieplan Verkeersveiligheid wil de Rijksoverheid het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen. Speciaal voor ouderen is het programma ‘Doortrappen' ontwikkeld. Door samen te werken met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, fietsenmakers, klaverjasclubjes en de ouderenbond kunnen ouderen tips krijgen om veilig te fietsen op plekken waar zij regelmatig komen.

Verkeersregels voor fietsers

Fietsers moet zich aan de verkeersborden en verkeersregels houden. Zo moeten zij op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden.