Veilig fietsen

Fietsers zijn kwetsbaar. Daarom wil de overheid dat fietsers goed zichtbaar zijn en dat wegen en fietspaden veilig zijn.

Fietsongevallen

In 2018 vielen in Nederland 678 verkeersdoden. Ongeveer een derde daarvan is fietser (228). Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2017 vielen er in Nederland 20.800 ernstig verkeersgewonden. Bijna 64 % daarvan is fietser (ruim 13.000). Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Maatregelen Rijksoverheid voor veiligheid fietsers

De Rijksoverheid neemt maatregelen om fietsers – jong en oud – beter te beschermen. Bijvoorbeeld door:

  • wegen en fietspaden veiliger te maken voor fietsers. Dit gebeurt samen met provincies en gemeenten;
  • campagnes voor fietsverlichting op te zetten, met extra aandacht voor jongeren. Dit gebeurt samen met de Fietsersbond;
  • gemeenten te stimuleren samen te werken of kennis te delen op het gebied van fietsveiligheid.

Verbod op vasthouden mobieltje op de fiets

Ook in het verkeer blijven mensen online. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom is het verboden om mobiele elektronische apparaten voor communicatie- en/of informatieverwerking vast te houden tijdens het fietsen. Dus mobiele telefoons, maar ook tablets, navigatiesystemen en muziekspelers. Handsfree navigeren en muziek luisteren mag wel, bijvoorbeeld via een koptelefoon. Het omgevingsgeluid moet wel hoorbaar blijven. Bijvoorbeeld door maar één oordopje te gebruiken of het volume laag te zetten. De knopjes aan een koptelefoon of aan het snoer van oordopjes mogen gebruikt worden om een telefoon of muziekspeler te bedienen.

De verkeersveiligheidscampagnes Rij MONO van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) staat voor ongestoord onderweg zijn en de aandacht houden op één ding: het verkeer.

Lokale aanpak voor veilig fietsen

Fietsongevallen gebeuren vooral op lokale wegen. Daarom hebben IenW en VNG afgesproken dat alle gemeenten een lokale aanpak voor veilig fietsen opstellen. IenW biedt gemeenten handreikingen om tot zo’n aanpak te komen. Zoals een modelaanpak en maatregelen als ‘verwijderen fietspaaltjes’ en ‘aanpak gladheidsbestrijding’. Tot nu toe heeft meer dan 60% van alle gemeenten aangegeven een plan gereed te hebben of binnenkort af te ronden.

Veilig fietsen voor ouderen

Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij zijn vaker betrokken bij ernstige ongelukken met de fiets. Als zij betrokken zijn bij een ongeluk, dan heeft dit vaak grotere gevolgen dan bijvoorbeeld bij jongeren. Met het Actieplan Verkeersveiligheid wil de Rijksoverheid het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen. Speciaal voor ouderen is het programma ‘Doortrappen' ontwikkeld. Door samen te werken met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, fietsenmakers, klaverjasclubjes en de ouderenbond kunnen ouderen tips krijgen om veilig te fietsen op plekken waar zij regelmatig komen.

Verkeersregels voor fietsers

Fietsers moet zich aan de verkeersborden en verkeersregels houden. Zo moeten zij op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden. Voor een elektrische fiets (of e-bike) gelden dezelfde verkeersregels als voor een gewone fiets. Voor speedpedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen.