Veilig fietsen

Fietsers zijn kwetsbaar. Daarom wil de overheid dat fietsers goed zichtbaar zijn en dat wegen en fietspaden veilig zijn.

Fietsongevallen

Jaarlijks overlijden zo'n 190 fietsers in het verkeer. Nog eens ruim 9.000 fietsers raken zo ernstig gewond, dat zij naar een ziekenhuis moeten.

Maatregelen Rijksoverheid voor veiligheid fietsers

De Rijksoverheid neemt maatregelen om fietsers – jong en oud – beter te beschermen. Bijvoorbeeld door:

  • wegen en fietspaden veiliger te maken voor fietsers. Dit gebeurt samen met provincies en gemeenten;
  • campagnes voor fietsverlichting op te zetten, met extra aandacht voor jongeren. Dit gebeurt samen met de Fietsersbond;
  • gemeenten te stimuleren samen te werken of kennis te delen op het gebied van fietsveiligheid.

Verbod op appen op de fiets in voorbereiding

Het gebruik van de smartphone neemt toe. Ook tijdens het verkeer blijven mensen online en is de verleiding om te appen groot. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom wil de Rijksoverheid het appen op de fiets verbieden. Het verbod wordt nu voorbereid. 

Lokale aanpak voor veilig fietsen

Fietsongevallen gebeuren vooral op lokale wegen. Daarom hebben IenW en VNG afgesproken dat alle gemeenten een lokale aanpak voor veilig fietsen opstellen. IenW biedt gemeenten handreikingen om tot zo’n aanpak te komen. Zoals een modelaanpak en maatregelen als ‘verwijderen fietspaaltjes’ en ‘aanpak gladheidsbestrijding’. Tot nu toe heeft meer dan 60% van alle gemeenten aangegeven een plan gereed te hebben of binnenkort af te ronden.

Verkeersregels voor fietsers

Fietsers moet zich aan de verkeersborden en verkeersregels houden. Zo moeten zij op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden.