Veilig fietsen

Fietsers zijn kwetsbaar. Daarom wil de overheid dat fietsers goed zichtbaar zijn en dat wegen en fietspaden veilig zijn.

Fietsongevallen

In 2021 vielen in Nederland 582 verkeersdoden. Ongeveer een derde daarvan is fietser (207). Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2020 vielen er in Nederland 19.700 ernstig verkeersgewonden. Bijna 68 % daarvan is fietser (ruim 13.000). Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Maatregelen Rijksoverheid voor veiligheid fietsers

De Rijksoverheid neemt maatregelen om fietsers – jong en oud – beter te beschermen. Bijvoorbeeld door:

  • wegen en fietspaden veiliger te maken voor fietsers. Dit gebeurt samen met provincies en gemeenten;
  • campagnes voor fietsverlichting op te zetten, met extra aandacht voor jongeren. Dit gebeurt samen met de Fietsersbond;
  • gemeenten te stimuleren samen te werken of kennis te delen op het gebied van fietsveiligheid.

Verbod op vasthouden mobieltje op de fiets

Ook in het verkeer blijven mensen online. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom is het verboden om mobiele elektronische apparaten voor communicatie- en/of informatieverwerking vast te houden tijdens het fietsen. Fietsers kunnen een boete krijgen als zij hun telefoon op de fiets vasthouden. Een muziekspeler of ander mobiel apparaat mag ook niet. Het verbod moet afleiding in het verkeer tegengaan. Afleiding in het verkeer leidt tot enkele tientallen doden en honderden gewonden per jaar.

De verkeersveiligheidscampagnes Rij MONO van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) staat voor ongestoord onderweg zijn en de aandacht houden op één ding: het verkeer.

Veilig fietsen voor ouderen

Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij zijn vaker betrokken bij ernstige ongelukken met de fiets. Als zij betrokken zijn bij een ongeluk, dan heeft dit vaak grotere gevolgen dan bijvoorbeeld bij jongeren. Met het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid wil de Rijksoverheid het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen.

Speciaal voor ouderen is het programma Doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste ontwikkeld. Provincies en gemeenten organiseren allerlei activiteiten voor seniore fietsers, met als doel hen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Er worden activiteiten aangeboden in het hele land. De gemeenten werken hiervoor samen met bijvoorbeeld buurtsportcoaches, fysiotherapeuten, fietsenmakers en klaverjasclubjes in de buurt. Tijdens de activiteiten krijgen ouderen informatie en tips om veilig te fietsen.

Verkeersregels voor fietsers

Fietsers moet zich aan de verkeersborden en verkeersregels houden. Zo moeten zij op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden. Voor een elektrische fiets (of e-bike) gelden dezelfde verkeersregels als voor een gewone fiets. Voor speedpedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen.