Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Beslisnota bij de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (PDF | 2 pagina's | 1,7 mB)