Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag van de Kieswet

Beslisnota bij de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland.In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag van de Kieswet (PDF | 2 pagina's | 1,5 mB)