Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Memorie van Antwoord wetsvoorstellen over nieuwe stembiljetten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Memorie van Antwoord wetsvoorstellen over nieuwe stembiljetten (PDF | 4 pagina's | 184 kB)