Poster terzijdelegging bij de telling

Uitleg voor gemeenten over procedures bij briefstemmen.