Factsheet Stembureauleden, rollen, taken en bevoegdheden bij herindelingsverkiezingen

Informatie voor gemeenten over de herindelingsverkiezing op 24 november 2021.