Nieuwsbrief 3 (29-10-2021) Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Nieuwsbrief waarmee gemeenten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rond de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.