Actielijst stembureauleden: een toegankelijk stemlokaal voor alle kiezers

Deze actielijst helpt stembureauleden de toegankelijkheid van de stemlocatie te bevorderen.