Voorbeeld stembiljet

Voorbeeld van het stembiljet als bijlage bij de Memorie van antwoord bij de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. 

Voorbeeld stembiljet (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)