Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging Kieswet

Aanbiedingsbrief van Minister Ollongren bij de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet vanwege de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland.