Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten).