Kamerbrief over voorstel van het Europees Parlement (EP) inzake de wijziging van de Europese Kiesakte

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse positie en inzet richting het Europees Parlement. Het gaat hierbij om het conceptvoorstel van het Europees Parlement voor de wijziging van de Akte voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van het Europees Parlement (Kiesakte).