Gewijzigd wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Gewijzigd voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen). Deze tekst van het wetsvoorstel bevat de aanpassingen uit de nota van wijziging van 17 november 2021.

Gewijzigd wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (PDF | 42 pagina's | 276 kB)