Beantwoording Kamervragen over mogelijke transnationale kieslijsten in de EU

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over mogelijke transnationale kieslijsten in de EU. De Tweede Kamerleden Sneller en Sjoerdsma (beiden D66) hebben de vragen gesteld.