Kamerbrief over politieke akkoorden over hervormingen EU-kiesrecht en financiering EU politieke partijen

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de besluitvorming op de dossiers wijziging van de Europese Kiesakte (invoering van transnationale kieslijsten) en de financiering van Europese politieke partijen.