Antwoorden op Kamervragen over opzet evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de opzet van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.