Toolkit Nieuwsbrieven en circulaires

Bijgaande nieuwsbrieven en circulaires zijn verstuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten. Hier kunt u ze nalezen.

Tweede Kamerverkiezing 2021

Herindelingsverkiezingen 2020