Verkiezingentoolkit 2020 en 2021

Welkom op de verkiezingentoolkit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Hier vindt u de informatie voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.

Als u vragen hebt, of meer informatie wilt, kunt u mailen naar postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

Factsheet uitslagvaststelling

Toolkit Stembureau-instructie

Toolkit Factsheets voor gemeenten

Toolkit Modellen

Toolkit Nieuwsbrieven en circulaires

Overige verkiezingsmaterialen en informatie

Vragen en antwoorden voor gemeenten over coronavirus COVID-19 en verkiezingen

Werkwijze afgiftepunt en bijzondere situaties

Campagnematerialen Tweede Kamerverkiezing 2021

Landelijke campagne ‘Elke stem telt’