Model I (Proces-verbaal van een stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming)

Met dit proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en de voorlopige telling van de stemmen. Dit proces-verbaal wordt alleen gebruikt door stembureaus in gemeenten waar de stemopneming op 1 of meer centrale locaties plaatsvindt.