Model II (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming)

Met dit proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en de stemopneming in de gemeente, het tellen van de stemmen door het gemeentelijk stembureau, en de uitkomsten van de stemopneming op gemeentelijk niveau (inclusief de briefstembureaus). Dit proces-verbaal wordt alleen gebruikt door stembureaus in gemeenten waar de stemopneming op 1 of meer centrale locaties plaatsvindt.