Model P 22-1 (Proces-verbaal van het centraal stembureau)

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement of de provinciale staten van een provincie met meer dan 1 kieskring.