Model J (Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen)

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming. Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming correct verlopen is.