Modellen

Op deze pagina vindt u alle voor gemeenten relevante modellen uit de Kiesregeling.

Deze modellen zijn op dit moment bijgewerkt tot en met de gemeentelijke herindelingsverkiezingen van 2021.

Registratie aanduiding

Kandidatenlijst

Verzoek om schriftelijke volmacht of kiezerspas

Posters stemlokaal en stemhokje

Gezondheidscheck

Verslag waarnemer

De stemopneming

De vaststelling van de verkiezingsuitslag

Centraal stembureau

Experimenten centrale stemopneming

Kandidaatstelling Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Formulieren voor Europees Parlementsverkiezing