Overzicht uiterste termijnen bekendmaking

Overzicht processen-verbaal stembureaus voor de organisatie van de herindelingsverkiezingen in november 2021.