Overzicht wettelijke voorschriften stemming

Het overzicht bevat de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de stemming tijdens de herindelingsverkiezingen 2021. Dit overzicht dient aanwezig te zijn in het stemlokaal.