Gezondheidscheck voor stembureauleden

Afbeelding met de vragen die door stembureauleden beantwoord moeten worden bij de gezondheidscheck op het coronavirus.