Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21 maart 2018

Uitkomsten van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) van 21 maart 2018. De evaluatie bevat ook de reactie op de evaluatie van de Kiesraad en op de verkiezingsagenda die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) hebben gepubliceerd.