Video over de Europees Parlementsverkiezing in gebarentaal (NGT)

Op 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. In deze video wordt in Nederlandse Gebarentaal (NGT) uitgelegd hoe het Europees Parlement werkt.

Op donderdag 6 juni vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Dan mogen alle burgers in de Europese Unie in hun eigen land stemmen voor het Europees Parlement. Er zijn 27 Europese landen lid van de Europese Unie die met elkaar samenwerken op het gebied van Europa. Deze verkiezingen vinden één keer in de vijf jaar plaats. Als je gaat stemmen voor het Europees Parlement heb je invloed op het beleid van de Europese Unie in de komende vijf jaar. Het is dus belangrijk om te gaan stemmen! Elke stem telt.

Er worden in totaal 720 leden voor het Europees Parlement gekozen. Je stemt op een kandidaat van een Nederlandse politieke partij die jouw ideeën vertegenwoordigt. Die Nederlandse vertegenwoordigers, ook wel Europarlementariërs genoemd, werken samen met andere landen. Dat doen ze in fracties van partijen met dezelfde politieke ideeën. Doordat alle partijen met dezelfde politieke voorkeur samenwerken staan ze sterker in het Parlement wanneer er gestemd moet worden over een wet of besluit. De grootte van een land bepaalt hoeveel vertegenwoordigers het land krijgt in het Europees Parlement. Nederland heeft 31 vertegenwoordigers en dus 31 stemmen in het Europees Parlement.

Jouw stem is belangrijk, want het Europees Parlement beslist over nieuwe wetten die ons leven in de Europese Unie beïnvloeden. Van economische ondersteuning en armoedebestrijding tot klimaatverandering, veiligheid en migratie. Het Europees Parlement beslist ook over onderwerpen die voor doven en slechthorenden belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap of aan de invoering van de Europese Gehandicaptenkaart. Ook als je veel videobelt en dus gebruik maakt van je data is dit vooral in de EU inclusief in je abonnement.

Het Europees Parlement keurt de EU-begroting goed en houdt toezicht op hoe het geld wordt besteed. Ook kiest het Europees Parlement de voorzitter van de Europese Commissie en benoemt de eurocommissarissen. Het werk van eurocommissarissen is ongeveer hetzelfde als het werk van de ministers in Nederland. Elke Eurocommissaris heeft zijn eigen thema en elk land dat lid is van de Europese Unie heeft één commissaris in de Europese Commissie. Dus er zijn 27 eurocommissarissen. De Europese Commissie heeft een uitvoerende rol en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De Europese Commissie wordt gecontroleerd door het Europees Parlement.

Door te stemmen beslissen we dus met zijn allen over de toekomst van de Europese Unie. Dus, laat jouw stem zien op 6 juni. Want Elke Stem Telt!