Ik wil iemand machtigen

Het kan zijn dat u niet zelf naar een stemlokaal wilt of kunt gaan. Bijvoorbeeld omdat u als gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoort, of omdat u ziek bent.  Of omdat u op 17 maart tijdelijk in het buitenland bent. In deze gevallen is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Als u een andere kiezer voor u wilt laten stemmen, kunt u kiezen uit een onderhandse of een schriftelijke volmacht. Lees hier hoe u iemand kunt machigen.

Meer vragen en antwoorden over stemmen via een machtiging