Infographic Maatregelen in het stemlokaal

Deze infographic laat zien welke maatregelen in de stemlokalen zijn getroffen om zo goed en veilig mogelijk te kunnen stemmen.

Beschrijving van maatregelen die in het stemlokaal gelden tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2021

Download de infographic (ZIP, 238 KB)

Video: stemmen in een stemlokaal

Stemmen in een stemlokaal bij de Tweede Kamerverkiezing 2021

Deze video toont de stemprocedure tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

Een vrouw doet voor het stemmen thuis de gezondheidscheck.

In het stembureau draagt ze een mondkapje en ontsmet ze haar handen.

Ze houdt afstand en volgt de looproute naar de tafel van de stembureauleden, die achter een kuchscherm zitten.

Daar geeft ze haar stempas en toont haar ID-kaart tegen het kuchscherm.

Ze krijgt een schoon potlood en een stembiljet en loopt naar de stemhokjes.

De stemhokjes worden ieder half uur schoongemaakt.

De vrouw brengt haar stem uit, ontsmet haar handen en verlaat het stembureau.