Eerste Kamer aanvaardt Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

De Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten maakt het mogelijk dat bij een verkiezing een experiment plaatsvindt met een ander model stembiljet. Met een nieuw model stembiljet wil het kabinet gaan experimenteren hoe verkiezingen nog toegankelijker gemaakt kunnen worden. Het blijkt dat oudere kiezers, kiezers die slechtziend of blind zijn en ook veel stembureauleden het huidige stembiljet te groot vinden en de letters te klein. Gemeenten en maatschappelijke organisaties vragen daarom al geruime tijd om te experimenteren met een nieuw stembiljet.

Met deze wet kan er straks in enkele gemeenten geëxperimenteerd worden. Op die manier wordt in de praktijk zichtbaar hoe een nieuw stembiljet werkt. Het nieuwe stembiljet is kleiner en daardoor beter te hanteren. Er kunnen logo’s van politieke partijen op worden afgebeeld. Het is beter te gebruiken met een hulpmiddel als een mal, die blinde of slechtziende kiezers in staat stelt zelfstandig te stemmen.

Minister Bruins Slot: “Verkiezingen zijn de basis van onze democratie. Het is belangrijk dat iedere kiezer zijn of haar stem kan uitbrengen. Met dit wetsvoorstel levert het kabinet een bijdrage aan de toegankelijkheid van de verkiezingen.”

Verder maakt een kleiner en handzamer stembiljet de telling eenvoudiger wat de kans op fouten daarbij kan verminderen. Hoe het model stembiljet waarmee wordt geëxperimenteerd er precies uit komt te zien en hoe de kiezer hiermee stemt, wordt nog voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Welke verkiezing

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst per verkiezing de gemeente(n) aan waar met een ander model stembiljet gestemd zal gaan worden. Een gemeente kan alleen worden aangewezen als de gemeenteraad van die gemeente heeft ingestemd met deelname aan het experiment. Rond de zomer maakt de minister bekend bij welke verkiezing zij voornemens is te starten met een experiment met een ander model stembiljet. Elk experiment wordt zorgvuldig geëvalueerd. Aan de hand daarvan wordt bekeken of een volgende stap kan worden gezet op weg naar invoering van een nieuw stembiljet en zo ja, welke.