Benoeming lid Kiesraad

Mr. L.J. (Laetitia) Griffith is voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 juli 2022. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Laetitia Griffith volgt prof.mr. J.E. (Jacobine) van den Brink op die sinds 2017 lid was van de Kiesraad.

Laetitia Griffith (1965) is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO, de Raad van Commissarissen van TenneT TSO GmbH en de Raad van Commissarissen van het NL Filmfonds. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht van Save the Children. Van 2015 tot 2019 was ze vicevoorzitter van de Raad van commissarissen van KPMG. Tussen 2011 en 2016 was ze Staatsraad van de Afdeling Advisering van de Raad van State. Tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer en wethouder financiën en economische zaken in Amsterdam voor de VVD.

De ministerraad heeft ook ingestemd met de voordracht voor herbenoeming van Kiesraadleden Ronald Prins en Hestia Reukema per 1 oktober 2022. Beiden zijn lid van de Kiesraad sinds 2018.