Modellen

Op deze pagina vindt u modellen uit de Kiesregeling, die voor gemeenten relevant zijn bij de organisatie van de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2023.

Registratie aanduiding

Kandidatenlijst

Verzoek om schriftelijke volmacht, kiezerspas of vervangende stempas

Posters stemlokaal, stemhokje en tellen van de stemmen

Decentrale stemopneming

Centrale stemopneming

Hoofdstembureau

Nieuwe zitting gemeentelijk stembureau

Centraal stembureau

Centraal stembureau (benoeming en opvolging)