Hoe kan ik stemmen bij verkiezingen?

Uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing krijgt u, als u kiesgerechtigd bent, een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Voor de Europees Parlementsverkiezing is dit uiterlijk 9 mei 2019. 

Om te kunnen stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing moet u:

  • in Nederland wonen;
  • achttien jaar of ouder zijn; 
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht; 
  • in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.

Zie ook: Ik woon in Nederland maar heb de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Mag ik stemmen voor het Europees Parlement?

Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u uw stempas na 9 mei niet ontvangen, of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij uw gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Het mondelinge verzoek moet uiterlijk woensdag 22 mei om 12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk op maandag 20 mei zijn ontvangen.

Gemeenten bepalen ongeveer anderhalve maand van tevoren wie kiesgerechtigd is en waar de stempassen naartoe worden gestuurd. Bent u in de tussentijd verhuisd? Dan kan het voorkomen dat uw stempas op het oude adres is bezorgd. U kunt dan bij uw oude gemeente een kiezerspas aanvragen

Welk stemlokaal?

Bij de Europees Parlementsverkiezing kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in ieder stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente in Nederland, of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen bij uw gemeente. 

Openingstijden stemlokalen

De stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In veel gemeenten zijn er ook stemlokalen met afwijkende openingstijden, bijvoorbeeld in winkelcentra. Van de gemeente ontvangt u enkele dagen voor de verkiezingen een overzicht met alle stemlokalen en eventuele afwijkende openingstijden.
 

Uw stem uitbrengen

Met uw stempas en een identiteitsbewijs kunt u op de dag van de verkiezing stemmen in een stemlokaal. De geldigheid van uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Om te stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019 moet er dus bij ‘geldig tot’ 24 mei 2014 of een latere datum staan. U kunt zich ook identificeren met een identiteitsbewijs uit een ander EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. Voor meer info, zie Wat heb ik nodig om te mogen stemmen bij verkiezingen?

In het stemlokaal ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het vakje voor de naam geheel of gedeeltelijk rood te kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.
 

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel gebruik maken van uw stemrecht? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar vult niets in op het stembiljet. 

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Dit geldt ook als u niet gaat stemmen. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, dan kan dat uw stem ongeldig maken. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. U moet dan ook in uw eentje uw stem uitbrengen.

Alleen mensen die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje. Dit mag een lid van het stembureau zijn, maar ook iemand die zij zelf meenemen. Analfabeten, kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen niet in het stemhokje worden geholpen. Voor meer informatie, zie Wat is er geregeld voor kiezers met een beperking?

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? U kunt dan ook iemand machtigen om voor u te stemmen op de verkiezingsdag. Dit kan via uw stempas of een machtigingsformulier.