Hoe kan ik stemmen bij verkiezingen?

Dit kan met uw persoonlijke stempas. Deze krijgt u, als u kiesgerechtigd bent, uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing via de post.

Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u uw stempas niet ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij uw gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen voor de verkiezing bij de gemeente binnen zijn. Het mondelinge verzoek kunt u tot 1 dag voor de verkiezing om 12.00 uur doen.

Kiezerspas aanvragen na verhuizing

Gemeenten bepalen ongeveer anderhalve maand van tevoren wie kiesgerechtigd is en een stempas krijgt. Bent u in de tussentijd verhuisd? Dan kan uw stempas op uw oude adres bezorgd zijn. U kunt dan bij uw oude gemeente een kiezerspas aanvragen, waarmee u in heel Nederland kunt stemmen, dus ook in uw nieuwe gemeente.

Verhinderd of op vakantie op dag van de verkiezing

Kunt u zelf niet stemmen, omdat u bijvoorbeeld ziek of op vakantie bent? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen op de verkiezingsdag. Dit kan via uw stempas of een machtigingsformulier. 

Welk stemlokaal?

U kunt met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in ieder stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente in Nederland of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen bij uw gemeente. 

Openingstijden stemlokalen

De stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In enkele gemeenten zijn er ook stemlokalen die eerder open gaan of eerder sluiten, bijvoorbeeld op stations of in winkelcentra. Een stemlokaal sluit nooit later dan 21.00 uur. Van de gemeente krijgt u enkele dagen voor de verkiezingen een overzicht met alle stemlokalen en openingstijden. U kunt ook kijken op Waarismijnstemlokaal.nl

Uw stem uitbrengen

Met uw stempas en een identiteitsbewijs kunt u op de dag van de verkiezing stemmen in een stemlokaal. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Voor meer info, zie Wat heb ik nodig om te mogen stemmen bij verkiezingen?

In het stemlokaal krijgt u een stembiljet van een stembureaulid. Hierop maakt u in het stemhokje uw keuze voor de kandidaat van uw partij. Dit doet u door het vakje voor de naam rood te kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet dicht, zodat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel gebruik maken van uw stemrecht? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan naar het stemhokje, vult niets in op het stembiljet en doet het blanco stembiljet in de stembus. 

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Dit geldt ook als u niet gaat stemmen. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Kleurt u op het stembiljet meerdere vakjes in of tekent of schrijft u op het formulier? Dan kan dat uw stem ongeldig maken. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

Stemming is geheim

De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. U moet dan ook in uw eentje uw stem uitbrengen.

Hulp in stemhokje

Alleen mensen die vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje. Dit mag een lid van het stembureau zijn, maar ook iemand die zij zelf meenemen. Analfabeten, kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en kiezers met een (licht) verstandelijke beperking mogen niet in het stemhokje worden geholpen. Voor meer informatie, zie Wat is er geregeld voor kiezers met een beperking?

Stemmen vanuit het buitenland

Meer informatie vindt u op stemmen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf en op stemmen vanuit het buitenland.