Hoe kan ik stemmen bij verkiezingen?

Uiterlijk 14 dagen voor een verkiezing krijgt u als u kiesgerechtigd bent een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is dit uiterlijk 7 maart. Met deze stempas(sen) en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

Uw stem uitbrengen

Met uw stempas en een identiteitsbewijs kunt u op de dag van de verkiezing stemmen in een stembureau. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. Hierop kunt u in het stemhokje met een rood potlood kiezen voor uw kandidaat. Dit doet u door het vakje voor de naam geheel of gedeeltelijk rood te kleuren. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Het mondeling verzoek moet uiterlijk op de dag voor de stemming om 12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk 5 weekdagen voor de stemming zijn ontvangen. 

Openingtijden stembureaus

Alle stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

In veel gemeenten kunt u stemmen op plekken waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld in stations en bij winkelcentra. De openingstijden van deze stemlokalen kunnen afwijken van de standaardopeningstijden. Neem hierover contact op met uw eigen gemeente.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? U kunt dan ook iemand machtigen om voor u te stemmen op de verkiezingsdag. Dit kan via uw stempas of een machtigingsformulier.

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen maar wel gebruik maken van uw stemrecht? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft alleen een symbolische betekenis en geen invloed op de zetelverdeling. Dit geldt ook als u niet gaat stemmen. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

Stemmen in een andere gemeente dan waar u staat ingeschreven

Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen (dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba), behalve bij gemeenteraadsverkiezingen. Hoe u een kiezerspas aanvraagt, leest u op de pagina Waar kan ik stemmen bij verkiezingen?