Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Op het stembureau ontvangt u een stembiljet en een rood potlood. In een stemhokje kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.

Uw stem uitbrengen op het stembureau

Op het stembureau laat u  stempas en een geldig identiteitsbewijs zien. Als alles in orde is, krijgt u een stembiljet en een rood potlood. Deze neemt u mee in het stemhokje. U kleurt het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. 

Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming is geheim. De stemhokjes in het stembureau staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Bekijk de stappen in beeld en tekst.

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen maar wel gebruik maken van uw stemrecht? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft alleen een symbolische betekenis en geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel voor de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat u op de dag van de verkiezingen niet in uw gemeente bent? U kunt dan iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen.

Niet digitaal of per brief stemmen

Het is niet mogelijk om via internet of per brief te stemmen.