Hoe zijn de zetels verdeeld in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer?

De Tweede Kamer bestaat uit 150 zetels. Er zijn dus 150 Tweede-Kamerleden. In de Eerste Kamer zijn 75 zetels te verdelen.

De actuele zetelverdeling vindt u op de websites van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Fracties Tweede en Eerste Kamer

De leden van de Tweede en de Eerste Kamer zijn verdeeld over verschillende fracties. Een fractie bestaat uit een of meer Kamerleden die behoren tot een politieke partij.

Verkiezingen Tweede Kamer

De Nederlandse bevolking kiest rechtstreeks de 150 leden van de Tweede Kamer. Deze verkiezingen vinden in principe eens in de 4 jaar plaats.

Voorzitter en leden Tweede Kamer

Mevrouw Khadija Arib is op dit moment voorzitter van de Tweede Kamer. Alle leden van de Tweede Kamer vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Verkiezingen Eerste Kamer

Eerste-Kamerleden (senatoren) worden niet rechtstreeks gekozen, maar door getrapte verkiezingen. De inwoners van de provincies kiezen de Provinciale-Statenleden en deze kiezen dan de 75 Eerste-Kamerleden. Deze verkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De zetels zijn verdeeld over verschillende fracties.

Voorzitter en leden Eerste Kamer

De huidige voorzitter van de Eerste Kamer is mevrouw A. Broekers-Knol. De 75 zetels zijn verdeeld over verschillende fracties. Alle leden van de Eerste Kamer vindt u op de website van de Eerste Kamer.