Kan ik stemmen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf?

Bent u 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezing en bent u als Nederlander in het buitenland terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? 

Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan voor alle verkiezingen.

U kunt ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Maar dit kan alleen voor de verkiezing van de Tweede Kamer en de verkiezing van het Europees Parlement. Dit doet u door een aanvraag in te dienen bij de gemeente Den Haag

Stemmen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u alleen stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich eerst registreren als kiezer.

Bent u eenmaal geregistreerd, dan krijgt u bij elke verkiezing voor de Tweede Kamer of voor het Europees Parlement automatisch uw briefstembewijs toegestuurd. Het registratieformulier vindt u op de website van de gemeente Den Haag (registratieformulier als kiezer buiten Nederland). Registratie is ook nodig als:

  • u in het buitenland woont, maar zelf met een kiezerspas wilt stemmen in Nederland (waaronder Bonaire, Sint Eustatius of Saba);
  • u in het buitenland woont en u iemand in Nederland wilt machtigen om voor u te stemmen.

Stemmen als uitgezonden militair

Bent u als Nederlandse militair (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland? U kunt dan per brief of per volmacht stemmen. Het ministerie van Defensie informeert u tijdig over de mogelijkheden.