Kan ik stemmen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf?

Bent u als Nederlander in het buitenland terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? U kunt voor de Europees Parlementsverkiezing stemmen vanuit het buitenland. Dit doet u door een aanvraag in te dienen bij de gemeente Den Haag. 

U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan voor alle verkiezingen.

Stemmen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Bent u eenmaal geregistreerd, dan krijgt u bij een verkiezing automatisch uw briefstembewijs toegestuurd. 

Stemmen als uitgezonden militair

Bent u als Nederlandse militair (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland? U kunt dan per brief of per volmacht stemmen. Het ministerie van Defensie zal u tijdig informeren over de mogelijkheden.