Kan ik stemmen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf?

Bent u 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezing en bent u als Nederlander in het buitenland terwijl er in Nederland verkiezingen zijn? Dan kunt u toch uw stem uitbrengen.

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Stemmen met een machtiging

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan voor alle verkiezingen.

Stemmen per brief

U kunt ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Dit kan alleen voor de verkiezing van de Tweede Kamer en de verkiezing van het Europees Parlement. 

Stemmen als u in het buitenland woont

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of een van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u alleen stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich eerst registreren als kiezer buiten Nederland bij de gemeente Den Haag.

Stemmen als uitgezonden militair

Bent u als Nederlandse militair (tijdelijk) uitgezonden naar het buitenland? U kunt dan per brief of per volmacht stemmen. Het ministerie van Defensie informeert u tijdig over de mogelijkheden.

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland

Op Stemmenvanuithetbuitenland.nl van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over de procedure om te stemmen als u in het buitenland bent.