Hoe worden de stemmen geteld bij de gemeenteraadsverkiezingen?

De stemmen die op 14, 15 en 16 maart zijn uitgebracht, zijn geteld op woensdag 16 maart. U mocht hiernaar komen kijken.

Tellen van de stemmen van 14 en 15 maart

De stemmen die op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn uitgebracht, werden elke avond na 21.00 uur vervoerd en naar een veilige opslag gebracht. Het stembureau telde om 21.00 uur alleen de stempassen en volmachten. De stemmen werden op 16 maart overdag geteld.

Tellen van de stemmen van 16 maart

De stemmen die op woensdag 16 maart zijn uitgebracht, werden na 21.00 uur geteld. Dit gebeurt meestal in het stemlokaal waar de stemmen zijn uitgebracht, behalve als het stemlokaal te klein is om de stemmen te tellen. De gemeente wijst dan een andere tellocatie aan.

Kijken bij het tellen van de stemmen

U kon komen kijken naar het tellen van de stemmen op woensdag 16 maart. Zowel overdag als ’s avonds na 21.00 uur. Journalisten mochten verslag doen van het tellen. De gemeente maakte vooraf bekend op welke locaties de stemmen werden geteld. U kon dit navragen bij uw gemeente.

Foto’s maken van het tellen

U mocht foto’s, video’s en aantekeningen maken, als u de tellers niet hinderde. U mocht ook een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mocht pas nadat de leden van het stembureau het proces-verbaal hadden ondertekend. U mocht geen foto van de handtekeningen maken.

Melden als u dacht dat het tellen niet goed ging

Als u dacht dat het tellen niet goed ging, dan kon u dat melden bij de voorzitter van het stembureau. De voorzitter maakte dan van uw melding een aantekening in het proces-verbaal.

Stemmen die geteld worden

De tellers telden het aantal:

  • Stempassen en volmachten;
  • Stemmen per lijst (politieke partij);
  • Stemmen per kandidaat; 
  • Blanco stemmen;
  • Ongeldige stemmen.

Ongeldige stemmen

Een stem is bijvoorbeeld ongeldig als er meer dan 1 vakje rood is gemaakt. Of als er aantekeningen op staan waardoor de teller kan lezen wie de kiezer is.

Aantallen in proces-verbaal

De voorzitter van het stembureau telde de uitkomsten bij elkaar op en noteerde de aantallen in het proces-verbaal.

Lees hoe de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen werd vastgesteld.