Hoe werd de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld?

Om de uitslag vast te stellen, waren een aantal stappen nodig. Maandag 21 maart stelde het gemeentelijk centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing en de zetelverdeling vast.

Stappen om de uitslag vast te stellen

Het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen ging zo:

  1. Elk stembureau telde handmatig de stemmen die waren uitgebracht, in het stemlokaal. De voorzitter van het stembureau telde daarna de uitkomsten op en noteerde de aantallen in het proces-verbaal.
  2. Het stembureau bracht het proces-verbaal naar de gemeente.
  3. De gemeente telde de uitkomsten van alle stembureaus bij elkaar op.
  4. De gemeente publiceerde de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op haar website. Dit gebeurde zo snel mogelijk na het optellen van de stemmen. De Kiesraad publiceerde de proces-verbalen ook op de website Kiesraad.nl.
  5. Op maandag 21 maart 2022 stelde het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag en de zetelverdeling vast.

Eerste vergadering nieuwe gemeenteraad

Op 30 maart 2022 traden de zittende gemeenteraadsleden af en was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad.
Vanwege een gemeentelijke herindeling werd de nieuwe raad van de gemeente Amsterdam al op 24 maart geïnstalleerd.