Waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Uw gemeente richt bij verkiezingen stembureaus (ook wel stemlokalen) in. Met een stempas kunt u stemmen in elk stembureau binnen uw gemeente. Met een kiezerpas kunt u stemmen bij elk stembureau in Nederland, behalve bij gemeenteraadsverkiezingen.

Stemmen in uw gemeente met een stempas

Bij de meeste verkiezingen kunt u met uw stempas en geldig identiteitsbewijs stemmen in alle stembureaus binnen uw gemeente. Als het anders geregeld is, zal uw gemeente u daarover informeren. Het dichtstbijzijnde stemlokaal staat op uw stempas.

Alle kiezers krijgen een overzicht thuisgestuurd met de adressen van alle stembureaus binnen de gemeente. Op dit overzicht staan ook de stemlokalen die toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Openingtijden stembureaus

Alle stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In veel gemeenten kunt u stemmen op plekken waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld in stations en bij winkelcentra. De openingstijden van deze stemlokalen kunnen afwijken van de standaardopeningstijden. Neem hierover contact op met uw eigen gemeente.

Stemmen na verhuizing naar andere gemeente

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere gemeente? Dan kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop uw op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Hiermee kunt u bij elk stembureau in heel Nederland (dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba) stemmen. U kunt een kiezerspas schriftelijk bij uw gemeente aanvragen. Het kan ook mondeling bij de balie van uw gemeente.

Bent u in verkiezingstijd verhuisd naar een andere gemeente? Dan kunt u met een kiezerspas ook in de nieuwe gemeente stemmen. 

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u geen kiezerspas aanvragen. U kunt dan alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen door een aanvraagformulier in te dienen bij uw gemeente. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij elke gemeente. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 weekdagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot op de dag voor de stemming, tot 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.

Stemmen bij verkiezingen als u in het buitenland verblijft

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u ook stemmen vanuit het buitenland.

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u bij een verkiezing automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.

Toegankelijkheid stemlokalen mensen met een beperking

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Nu geldt dat voor 25% van de stemlokalen. Is het niet mogelijk om alle stemlokalen toegankelijk te maken? Dan moet het college van burgemeester en wethouders hierover uitleg geven aan de gemeenteraad.

De minister onderzoekt ook hoe mensen met een verstandelijke beperking hulp kunnen krijgen in het stemhokje. Nu kunnen zij alleen hulp en uitleg buiten het stemhokje krijgen.