Waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Uw gemeente richt bij verkiezingen stemlokalen in. Met een stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal binnen uw gemeente. 

Overzicht adressen stemlokalen

Alle kiezers krijgen een overzicht thuisgestuurd met de adressen van alle stemlokalen binnen de gemeente. U kunt ook alle stemlokalen binnen uw gemeente opzoeken. Op dit overzicht staan ook de adressen van stemlokalen die toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Met een kiezerspas kunt u in stemlokalen buiten uw eigen gemeente stemmen, zie verderop.

Openingstijden stemlokalen

De meeste stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In veel gemeenten kunt u stemmen op plekken waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld in stations en bij winkelcentra. Voor die stemlokalen gelden soms andere openingstijden, ze kunnen eerder dan 7.30 opengaan of sluiten. Later sluiten dan 21.00 uur kan niet. 

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u bij de Europees Parlementsverkiezing stemmen in elke gemeente in Nederland, of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. 

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen door een aanvraagformulier in te dienen bij uw gemeente. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij elke gemeente. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.  Bij de Europees Parlementsverkiezing is dit maandag 20 mei 2019 (het weekend telt niet mee bij het berekenen van deze termijn).

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot op de dag voor de stemming, tot 12.00 uur. Bij de Europees Parlementsverkiezing is dit woensdag 22 mei 12:00. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.