Waar kan ik stemmen bij verkiezingen?

Uw gemeente richt bij verkiezingen stemlokalen in. Met een stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal binnen uw gemeente. Let op: mocht uw gemeente binnen het gebied van meerdere waterschappen liggen, dan kan het voorkomen dat u niet in alle stemlokalen in uw gemeente kan stemmen. Kijk voor meer informatie op uw stempas of neem contact op met uw gemeente.

Overzicht adressen stembureaus

Alle kiezers krijgen een overzicht thuisgestuurd met de adressen van alle stembureaus binnen de gemeente. Op dit overzicht staan ook de stemlokalen die toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Met een kiezerspas kunt u in elk stemlokaal binnen uw provincie of waterschap stemmen. 

Openingstijden stembureaus

De meeste stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. In veel gemeenten kunt u stemmen op plekken waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld in stations en bij winkelcentra. Voor die stembureaus gelden soms andere openingstijden, ze kunnen eerder dan 7.30 open gaan of sluiten. Later sluiten dan 21.00 uur kan niet.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas schriftelijk bij uw gemeente aanvragen. Het kan ook mondeling bij de balie van uw gemeente.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in alle stemlokalen binnen uw provincie of waterschap.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen door een aanvraagformulier in te dienen bij uw gemeente. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij elke gemeente. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot op de dag voor de stemming, tot 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.