Waar kan ik stemmen op 15 maart 2023?

Om te stemmen gaat u naar een stembureau in de gemeente waar u woont.

Let op: kijk goed in welke stembureaus u mag stemmen, want misschien kunt u niet in alle stembureaus in uw gemeente terecht. Dit hangt af van het waterschap waarin u woont. Soms is het gebied van een gemeente namelijk verdeeld over meerdere waterschappen. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente. 

Stembureaus in uw gemeente vinden

U kunt stemmen op 15 maart 2023. Bekijk de stembureaus bij u in de buurt op de website van uw gemeente of op waarismijnstemlokaal.nl.

Vóór de verkiezingen ontvangt u thuis een overzicht met de adressen van alle stembureaus in de gemeente. Op dit overzicht staan ook de stembureaus die extra toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. 

Stemmen in uw eigen gemeente met uw stempassen

Bij de verkiezingen kunt u stemmen met uw 2 stempassen en een geldig identiteitsbewijs.

Stemmen in een andere gemeente met uw kiezerspassen

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan kunt u 2 kiezerspassen aanvragen; 1 voor de Provinciale Statenverkiezing en 1 voor de waterschapsverkiezing. Dit doet u schriftelijk bij uw gemeente. Of u gaat naar de balie van uw gemeente.

Let op: u kunt met deze kiezerspassen stemmen in een andere gemeente, maar alleen in uw eigen provincie en waterschap.

Stemmen bij verkiezingen als u in het buitenland verblijft

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen.

Toegankelijkheid stembureaus voor mensen met een beperking

Op waarismijnstemlokaal.nl staat welke stembureaus (extra) toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een rolstoel. U kunt dit ook navragen bij uw gemeente. 

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stembureaus moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking