Wat gebeurt er nadat er is gestemd bij verkiezingen?

Op de verkiezingsdag sluiten alle stemlokalen om 21.00. Het Centraal stembureau verzamelt alle stemmen van de stemlokalen en stelt de uitslag van de verkiezing vast.

Stemmen tellen na sluiten stemlokalen

Na sluiting van de stemlokalen tellen de leden van het stembureau de stemmen. U kunt daarbij aanwezig zijn, dus de stemlokalen blijven open.

De volgende dag totaliseert de gemeente alle stemmen die in de gemeente zijn uitgebracht. De processen-verbaal van de stembureaus worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Sommige gemeenten doen mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming. In deze gemeenten verrichten de stembureaus op de avond van de stemming alleen een voorlopige telling op lijstniveau. De telling op kandidaatsniveau vindt de volgende dag plaats, op een centrale locatie in de gemeente.

Uitslag verkiezingen

Nadat de uitslag op gemeenteniveau is vastgesteld, geeft de gemeente deze door aan het hoofdstembureau. Bij Provinciale Statenverkiezingen in provincies met meerdere kieskringen (Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg) stelt het hoofdstembureau de uitslag op kieskringniveau vast.

In provincies die uit 1 kieskring bestaan en bij waterschapsverkiezingen gaan de uitslagen van de gemeenten meteen naar het centraal stembureau. Het centraal stembureau berekent de zetelverdeling en stelt de uitslag van de verkiezing vast. Dat gebeurt meestal enkele dagen na de verkiezing. Op de avond van de stemming wordt wel al een voorlopige uitslag bekend. Die is gebaseerd op een eerste, voorlopige telling door de stembureaus.