Wat gebeurt er nadat er is gestemd bij verkiezingen?

Op de verkiezingsdag sluit de stemming om 21.00 uur. Daarna tellen de leden van de stembureaus alle stembiljetten. U kunt daarbij aanwezig zijn, want de stemlokalen blijven open.

Stemmen tellen

De volgende dag telt de gemeente alle stemmen op die in de gemeente zijn uitgebracht. De processen-verbaal van de stembureaus komen op de gemeentelijke website te staan.

Sommige gemeenten doen mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming. In deze gemeenten doen de stembureaus op de avond van de stemming alleen een voorlopige telling op lijstniveau. De telling van het aantal stemmen per kandidaat vindt de volgende dag plaats, op een of meer centrale locaties in de gemeente. Bij de Europees Parlementsverkiezing vindt die centrale telling plaats op maandag. De centrale telling is openbaar.

Voorlopige uitslag

Op de avond van de stemming wordt al een voorlopige uitslag bekend. Die is gebaseerd op een eerste, voorlopige telling door de stembureaus. Bij de Europees Parlementsverkiezing mogen geen uitslagen worden bekendgemaakt totdat de laatste stemlokalen zijn gesloten. Dit is binnen de EU afgesproken.

Definitieve verkiezingsuitslag

Nadat de uitslag op gemeenteniveau is vastgesteld, geeft de gemeente deze door aan het hoofdstembureau. Het hoofdstembureau telt de uitslagen op kieskringniveau bij elkaar op. Het hoofdstembureau stuurt de resultaten hiervan door naar het centraal stembureau, de Kiesraad. Die telt de uitslagen op en stelt de verkiezingsuitslag vast. Dit gebeurt meestal op de maandag na de dag van de verkiezing.