Wat gebeurt er nadat er is gestemd bij verkiezingen?

Op de verkiezingsdag sluiten alle stemlokalen om 21.00. Het Centraal stembureau verzamelt alle stemmen van de stemlokalen en stelt de uitslag van de verkiezing vast.

Stemmen tellen na sluiten stemlokalen

Na sluiting van de stemlokalen tellen de leden van het stembureau de stemmen. Dit gebeurt door stembureauleden en speciaal daarvoor aangewezen tellers. Zij kijken ook hoeveel ongeldige en blanco stemmen er zijn uitgebracht. Deze tellen niet mee voor de uitslag.

De stembureaus geven hun uitslag door aan de burgemeester. De telling is openbaar. U kunt na 21.00 uur gewoon bij de telling zijn in een stemlokaal. U mag alleen niet helpen met tellen.

Uitslag verkiezingen

Het centrale stembureau verzamelt de stemmen van alle stemlokalen en stelt de officiële uitslag vast. Voor de verkiezingen van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement is de Kiesraad het centrale stembureau. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over de vaststelling van de uitslag.

Bij verkiezingen voor Provinciale Staten stelt het centrale stembureau van de provincie de verkiezingsuitslag vast. Bij verkiezingen voor de algemeen besturen van waterschappen is dat het centraal stembureau van het waterschap. En bij verkiezingen voor gemeenteraden stelt het centraal stembureau van de gemeente de uitslag vast.

De Kiesraad publiceert de officiële uitslag van een verkiezing op Verkiezingsuitslagen.nl. Op de dag van de verkiezing is meestal een voorlopige zetelverdeling bekend. De officiële uitslag is meestal enkele dagen na de verkiezing bekend.

Mogelijk elektronisch stemmen en tellen in 2018

De Commissie-Van Beek heeft geadviseerd om bij verkiezingen elektronisch te stemmen en te tellen. Zij willen dat kiezers op een stemprinter een keuze maken uit de partijen en kandidaten. Het stembiljet met hun keuze printen zij zelf uit en stoppen het daarna in de stembus.

Het kabinet onderzoekt de haalbaarheid van de voorstellen van deze commissie.