Wat gebeurt er nadat er is gestemd bij verkiezingen?

Op de verkiezingsdag sluit de stemming om 21.00 uur. Vervolgens tellen de leden van de stembureaus alle stembiljetten. U kunt daarbij aanwezig zijn, dus de stemlokalen blijven open.
 

Stemmen tellen

De volgende dag totaliseert de gemeente alle stemmen die in de gemeente zijn uitgebracht. De processen-verbaal van de stembureaus worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Sommige gemeenten doen mee aan een experiment met een centrale opzet van de stemopneming. In deze gemeenten verrichten de stembureaus op de avond van de stemming alleen een voorlopige telling op lijstniveau. De telling op kandidaatsniveau vindt bij de Europees Parlementsverkiezing op maandag plaats, op een of meer centrale locaties in de gemeente. Die centrale telling is openbaar.

Voorlopige uitslag

Op de avond van de stemming wordt al een voorlopige uitslag bekend. Die is gebaseerd op een eerste, voorlopige telling door de stembureaus. Binnen de EU is afgesproken dat er geen uitslagen mogen worden bekendgemaakt totdat de laatste stemlokalen zijn gesloten. De voorlopige uitslagen worden bekendgemaakt na zondagavond 26 mei om 23.00 uur.

Definitieve verkiezingsuitslag

Nadat de uitslag op gemeenteniveau is vastgesteld, geeft de gemeente deze door aan het hoofdstembureau. Het hoofdstembureau totaliseert de uitslagen op kieskringniveau en stuurt de resultaten door naar het centraal stembureau, de Kiesraad. Die telt de uitslagen op en stelt de verkiezingsuitslag vast.